Taxaties

Wanneer u uw hypotheek wilt oversluiten of wanneer u een nieuwe woning koopt dient er een taxatierapport te worden opgemaakt waarin de waarde van de woning is bepaald.

Een exacte waardebepaling van uw bestaande of gewenste woning is van belang voor de geldverstrekker.

Living Changes Makelaardij zal u daarom snel, adequaat en vakkundig van dienst zijn, tegen een redelijke courtage.

Accreditatie door de Raad voor Accreditatie is de hoogst mogelijke erkenning die een certificeringsregeling ten deel kan vallen.Voor opname in het register komen uitsluitend makelaars/taxateurs in aanmerking die zijn gecertificeerd op basis van het DNV-schema volgens de ISO 17024 norm. DNV-Gecertificeerde Register Makelaars/Taxateurs zijn verplicht deel te nemen aan een programma van Permanente Educatie, zodat u er zeker van kunt zijn dat hun kennis altijd up to date is.

Certificatie beoogt immers niet alleen de kwaliteit van het moment te waarborgen, maar ook de kwaliteit op de langere termijn!

Door te kiezen voor een SCVM Makelaar kiest u dus voor alom geaccepteerde kwaliteit.

Al sinds de oprichting van het NWWI, het Nationaal Woning Waarde Insitituut, in juli 2009 zijn wij aangesloten .

Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen.

Living Changes Makelaardij heeft zich onmiddellijk verbonden aan het  Centraal Register en is ingeschreven bij de kamer wonen van het NRVT