Waardebepaling
Door nieuwe wetgeving is het niet langer toegestaan om een waardebepaling af te geven.

De Algemene gedrags- en beroepsregels en reglementen van het NRVT sluiten aan bij de European Valuation Standards (EVS) en International Valuation Standards (IVS). De Register-Taxateur moet dus werken volgens deze internationale standaarden.

 Een professionele taxatiedienst (PTD) is het door een geregistreerde taxateur schatten van en schrifelijk rapporteren over de waarde van vastgoedobjecten, zodanig dat aan de schatting en rapportering in het economische en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend.

 Een taxatieverklaring, waardeverklaring of een verkort taxatierapport kan en mag de Register-Taxateur (ingeschreven bij het NRVT) in die hoedanigheid dus niet meer verzorgen. Het moet volledig duidelijk zijn dat het waardeoordeel onderdeel uitmaakt van (de verwerving) van een makelaarsdienst. Bij een aankooprapport, waaraan in het economische en maatschappelijk verkeer vertrouwen kan worden ontleend, moet een taxatiedienst voldoen aan de NRVT-vereisten. Ook voor een overbruggingskrediet moet een professionele taxatiedienst worden geleverd door een NRVT-geregistreerde taxateur, een waardeverklaring is niet toereikend.